ALGEMENE HUUR­­VOOR­WAARDEN

Download/Print de Algemene Voorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden van Värmland Beheer, hierna te noemen als verhuurder:

  1. Boeking

De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de schriftelijke bevestiging (tevens factuur) aan de huurder is verzonden. Ook bij een telefonische- of reservering  per email  is de huurovereenkomst bindend en blijft men de huursom verschuldigd (zie punt 8 van deze huurvoorwaarden).

  1. Wijziging in de boeking

Het wijzigen van de definitieve boeking kan in onderling overleg met de verhuurder en is kostenloos.

  1. Huurprijzen

De huurder is altijd de volledige  huurprijs verschuldigd, ook als de huurder later dan de overeengekomen  aanvangdatum de vakantiewoning betrekt of eerder dan de overeengekomen einddatum verlaat.  De in de prijslijst genoemde huurprijzen zijn inclusief water en het gebruik van de in en om de vakantiewoning aanwezig zijnde gebruiksvoorwerpen, doch exclusief de borgsom  van € 200,-.

  1. Betaling

Als aanbetaling van de totale huursom dient € 400,-  (incl. borgsom) binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt, tenzij door de verhuurder anders beslist.  Pas na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. 

De totale huursom, minus de aanbetaling van € 400,- dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn overgemaakt, tenzij door de verhuurder anders beslist. 

Pas na ontvangst van de totale huursom, ontvangt de huurder, uiterlijk één week voor aanvang van de huurperiode de sleutel van de woning en een routebeschrijving naar de woning.

Bij boekingen binnen 12 weken voor aanvang van de huurperiode dient de totale huursom binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven, tenzij door de verhuurder anders beslist. Pas na ontvangst van de totale huursom, ontvangt de huurder, uiterlijk één week voor aanvang van de huurperiode richtlijnen voor de sleutel van de woning en een routebeschrijving naar de woning.

Bij boekingen binnen 14 dagen voor aanvang van de huurperiode dient per omgaande de totale huursom te worden overgemaakt op de bankrekening van de verhuurder. Pas na ontvangst van de totale huursom, ontvangt de huurder, uiterlijk één week voor aanvang van de huurperiode de sleutel van de woning en een routebeschrijving naar de woning.

Bij niet tijdige betaling wordt de boeking als geannuleerd beschouwd. Aanbetalingen worden in dit geval niet teruggestort!

5.     Aankomst- en vertrektijden

De vakantiewoning kan op de eerste zaterdag van de huurperiode vanaf 16.00 uur betrokken worden en dient op de laatste zaterdag van de huurperiode om 10.00 uur weer schoon achtergelaten te worden. Na afloop van de huurperiode wordt binnen 30 dagen de waarborg , minus de verrekening van het elektra door de verhuurder teruggestort. 

  1. Verplichtingen

De verhuurder verwacht van de huurder dat deze zich in het algemeen gedraagt zoals dit van een gast verwacht mag  worden. 

Het is niet toegestaan om beddengoed en meubilair, anders dan tuinmeubilair in de tuin te gebruiken. Het is eveneens niet toegestaan om tenten (anders dan kinder- speeltenten) in de tuin te plaatsen, tenzij anders overeengekomen.

Het is niet toegestaan met meer dan 8 personen in de woning te verblijven.        

De verhuurder vraagt de huurder zorgvuldig gebruik te maken van de inventaris en de gebruikte toestellen / apparaten regelmatig na gebruik schoon te maken dan wel te ledigen. Vuilniszakken dienen op de daarvoor aangewezen plaats gedeponeerd te worden. (Richtlijnen m.b.t. het huisvuil bevinden zich in de vakantiewoning).

Tijdens de huurperiode is de huurder verplicht de vakantiewoning schoon te houden en schoon achter te laten. Als na controle blijkt dat de vakantiewoning niet schoon is achtergelaten en alsnog moet worden schoongemaakt, wordt € 75,- schoonmaakkosten aan de huurder doorberekend en in mindering gebracht op de waarborg.

In de vakantiewoning zijn hoofdkussens en éénpersoons dekbedden aanwezig. De huurder dient  zelf zorg te dragen voor het linnengoed.

Huisdieren zijn in overleg toegestaan, roken is verboden in de vakantiewoning.

  1. Aansprakelijkheid

Persoonlijke eigendommen van de huurder zijn gedurende het verblijf  in het huisje niet verzekerd. De verhuurder adviseert de huurder een goede reisverzekering af te sluiten. De huurder kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die door toedoen van de huurder, zijn gezinsleden of gasten worden toegebracht aan het huis, de inventaris, of het terrein. De verhuurder behoudt zich het recht voor om eventuele kosten van schade en/of (grove) vervuiling, door wie van bovengenoemde personen dan ook veroorzaakt, aan de huurder in rekening te brengen en te verrekenen met de waarborgsom. Verhuurder verzoekt daarom de huurder eventueel ontstane schade  aan de verhuurder te melden. Dit voorkomt vervelende situaties! De verhuurder aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, schade of letsel van welke aard ook, geleden tijdens of ten gevolge van een verblijf in en om zijn vakantiehuis. Ook van de aansprakelijkheid voor het onverhoopt onklaar raken of buiten werking treden van technische en / of elektrische apparatuur, het uitvallen of sluiten van voorzieningen of zelfs sluiten van de woning door onvoorziene omstandigheden zoals brand, schade, natuurgeweld of verkoop van de woning, tekent de verhuurder zich vrij. Bij het sluiten van de woning om bovengenoemde redenen zal een passend alternatief binnen Värmland Beheer worden aangeboden, bij het NIET accepteren van het geboden alternatief, zullen de reeds betaalde sommen worden teruggestort. Een schade vergoeding zal echter niet worden uitgekeerd. Bij eventuele calamiteiten verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder. Telefoonnummer/WhatsApp : 0031-6-83866559

  1. Annuleringen

Bij annuleringen minder dan 6 weken voor aankomst blijft u de volledige huursom verschuldigd. Bij alle overige annuleringen krijgt u de inmiddels gedane betalingen, minus de boekingskosten en annuleringskosten van 50 euro, teruggestort.

  1. Vrijwaring

Ondanks zorgvuldige controle, kunnen in de website van “Varmland-Sweden.com” toch fouten of onvolkomenheden zijn geslopen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

  1. Onderverhuur

Het is niet toegestaan de vakantiewoning aan derden onder  te verhuren. Daarnaast is het niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder, extra gasten te laten overnachten waarvoor niet is gereserveerd. Wilt u gasten ontvangen die blijven overnachten, laat het ons dan even weten. In geval van nood willen we nl graag weten hoeveel mensen er in onze woning aanwezig zijn. 

11. Opladen Electrische/Hybride voertuigen;

Doordat in onze woningen geen vrije gezekerde groepen tbv het opladen van electrische/hybride voertuigen aanwezig zijn, is het opladen van deze voertuigen bij de woning niet toegestaan. Wanneer in het geval van een ontstane gebeurtenis en/of schade (bv brand), waarvan de oorzaak hiervan is terug te herleiden naar het opladen van deze voertuigen, bent u als eigenaar/ gebruiker/bestuurder volledig aansprakelijk en zal de ontstane schade op u verhaald worden.

 

Ondertekend: ………………………………………………………………